Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację w ramach projektu „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie” do działania:

 

STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

 

Staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach skierowane są do:

  1. pracowników naukowych z Małopolski;

  2. małopolskich przedsiębiorstw;

  3. najbliższe staże rozpoczną się 1 lipca 2013 roku;

  4. dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 4 czerwca 2013 roku;

  5. przewidujemy 24 staży na okres max. 6 miesięcy;

  6. pracownicy naukowi za każdy miesiąc otrzymają 3500 zł;

 

Zapraszamy do udziału w projekcie przedsiębiorstwa i pracowników naukowych!

 

Szczegóły na stronie: http://www.marr.pl/wspolpraca

 


Zespół projektowy

 

 

Departament Zarządzania Projektami i Programami

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

 

tel: + 48 012 417 74 22, + 48 012 417 74 07 / fax: + 48 012 617 66 66

 


www.marr.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198.

 

 

Kapitał zakładowy: 86 465 000 PLN

 

Kapitał wpłacony: 86 465 000 PLN