Informacja dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka

  w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

 

Od dnia 1 maja 2013 r. zostało uruchomione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu (PCZK), jako całodobowa służba dyżurna Starosty Oświęcimskiego, z siedzibą w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, ul. Zatorska 2.

 

Numer telefonu do PCZK: 33 844 89 80;

Adres poczty elektronicznej: pczk@powiat.oswiecim.pl

 

Na w/w numer lub adres poczty elektronicznej mieszkańcy Gminy Polanka Wielka mogą zgłaszać zdarzenia niebezpieczne zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców oraz zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie Gminy.

Jednocześnie w gminie funkcjonuje całodobowo telefon w zakresie Zarządzania Kryzysowego, na który można zgłaszać w/w zdarzenia oraz inne dotyczące funkcjonowania  infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Polanka Wielka.

 

Numer telefonu kom.: 518 600 888.

 

 

                                                                                                       Inspektor UG

                                                                                                /-/ Zdzisław Nikliborc