ZMINAY DOTYCZĄCE ZAMELDOWANIA – WYMELDOWANIA

 

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można

załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Nie trzeba  najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można wykonać w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie ma obowiązku podawać  informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie trzeba przedkładać książeczki wojskowej.

 

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje mieszkańców, że w dniu 31.12.2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2012r. poz 1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

-wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu
– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego  – likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów
-wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika                                                                                                                                              -odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu ,obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego                                                                                                                                 – zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich ,obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy
-likwidację obowiązków właścicieli, dozorców administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników
-wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy

 

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Polanka Wielka

                                                                                                         /-/ Mariusz Figura