Badanie struktury gospodarstw rolnych.

Zbierane będą między innymi dane o: użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, wyposażeniu gospodarstw w sprzęt rolniczy.