KOMUNIKAT !

W związku z planowaną przez Gminę Polanka Wielka inwestycją, polegającą na wykonaniu chodników w ciągach dla pieszych w pozostałej części cmentarza komunalnego w Polance Wielkiej prosi się opiekunów grobów o usunięcie wszelkich płyt i płytek ułożonych w ciągach chodników między grobami.

 W przypadku nie zastosowania się do w/w prośby opiekunowie grobów nie będą mieli możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu ewentualnych uszkodzeń nagrobków powstałych przy usuwaniu płyt przez Wykonawcę robót