ODBIÓR ODPADAÓW ZIELONYCH ODBĘDZIE SIĘ 27.07.2013 R. (SOBOTA) OD GODZ. 7:00. PROSI SIĘ O WYSTAWIENIE WORKÓW PRZED POSESJĄ.

Worki brązowe na odpady zielone można bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy