Odbiór odpadów zielonych odbędzie się 21.09.2013 r. (sobota). Prosi się o wystawienie worków przed posesją do godz. 7:00 w dniu odbioru.

Worki brązowe na odpady zielone można bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy