Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Polanka Wielka

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych na linii SN i stacjach transformatorowych w Polance Wielkiej, nastąpi przerwa w dostawie energii w dn. 05.08.2013r (poniedziałek) od godz. 8:00 do 15:00 na ul. Lipowej.