Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II półrocze 2013 roku, w ramach limitu określonego na 2013 rok.Wniosek należy złożyć w terminie: od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

 Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). (lub pobierz z naszej strony) 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2013 roku. Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.
We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot. Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 0,95 zł. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2013r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.