Gmina Polanka Wielka realizuje projekt


pt. „Polsko – słowacka współpraca gminy
Polanka Wielka i gminy Stranava”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.