Nadzwyczajna Rady Gminy Polanka Wielka 22 sierpnia 2013 rokugodz. 14.00

ZAWIADOMIENIE
 


Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
22 sierpnia 2013 roku na godz.14.00
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka
              
 
 
 
Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok.
  6. Zakończenie sesji.

 
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                        /-/ Stanisław Orlanka
 
 
 
 
Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

Wyświetleń: 7675
Ocena:
Twoja ocena: 12345