W trakcie letnich wakacji 2013 roku pracownicy urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej na terenie całego kraju sprawdzali czy handlowcy
i świadczący usługi ewidencjonują sprzedaż na kasach fiskalnych i przypominali
o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji.

 

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu w letniej akcji „Weź paragon” nałożył dotychczas 76 mandatów na łączną kwotę 17.360,00 zł . Sprawdził ponad 1,6 tys. przedsiębiorców, z czego u ok. 5 % ujawnił nieprawidłowości i wystawił mandaty. 

  

Celem akcji było wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzy o roli paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej strony paragon to dowód potrzebny przy reklamacji towaru lub usługi, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczenia się z budżetem. Ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów to dowód na stosowanie zasad uczciwej konkurencji. Biorąc paragon, mamy pewność, że transakcja została zarejestrowana, a należny podatek trafi do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwych osób.
    Podczas wakacji wzmożono obserwację podmiotów, którzy realizują sprzedaż usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Stąd pod lupą pracowników skarbówki znalazły się m. in. podmioty świadczące usługi w zakresie handlu (prowadzonego w punktach o stałej lokalizacji oraz na targowiskach), gastronomii (w punktach i lokalach gastronomicznych, kawiarniach i barach), parkingowe, przewozu osób.
    W przypadku wykrycia sprzedaży towarów lub usług poza ewidencją lub braku kasy fiskalnej (innej ewidencji), na osoby które dopuściły się wykroczenia nakładane były mandaty. Wysokość grzywny mogła być wymierzona w granicach od 160 zł do 3200 zł. Mandatu za brak nadzoru nad pracownikami w zakresie wywiązywania się z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalne mogli się także spodziewać właściciele sklepów, kawiarni, pubów, firm transportowych, wypożyczalni sprzętu.
    Kończą się już wakacje, ale nie kończy się sprawdzanie rzetelności ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących i innych ewidencji.


    Konsumenci, pamiętajmy o paragonie przy każdej transakcji!