Odpady wielkogabarytowe
Odbiór tego rodzaju odpadów tj. szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, drzwi itd. ustalony jest raz w roku w miesiącu maju. Zbiórka będzie odbywała się w systemie objazdowym sprzed posesji nieruchomości.

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odbiór tego rodzaju odpadów ustalony jest jeden raz w roku w październiku. Zbiórka ZSEE będzie odbywała się w systemie objazdowym wg trasy obejmującej poszczególne ulice.

Odpady niebezpieczne
Odbiór tego rodzaju odpadów tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje, farby, żywice, leki, detergenty, baterie, akumulatory itd. odbywać się będzie jeden raz w roku w maju. Zbiórka będzie odbywała się poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów. Punktem mobilnym jest specjalny samochód, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej wskazanego miejsca na terenie Gminy Polanka Wielka, w którym te odpady zostaną odebrane.

Odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne tj. opony wyłącznie z samochodów osobowych, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, tekstylia itd. wytwórca odpadów może przywieźć do punktu selektywnej zbiórki za okazaniem dowodu osobistego albo kopii złożonej do gminy deklaracji. Punkt ten znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12A, godziny otwarcia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00. Przyjmowanie odpadów odbywa się bezpłatnie (za wyjątkiem odpadów budowlanych i remontowych w ilości powyżej 0,2 Mg na mieszkańca odbiór będzie za dodatkową opłatą, według cen wykonawcy.

Odbiór odpadów zużytych opon odbywać się będzie jeden  raz w roku w maju. Zbieranie tego typu odpadów będzie się odbywało poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów