WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 17.09. 2013r.do dnia 08.10.2013r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
Lokal użytkowy o pow. 39,5m2, oraz części działek nr 107/5 gruntu przy ul. Długiej w Polance Wielkiej.

    Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura