Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień 26 września  2013 roku na godz. 14.00 sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka      

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Nr K 510340, ulica Długa w Przeciszowie w km 0+500 do km 1+118”
  3. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
  4. Zakończenie sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Stanisław Orlanka

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

Wyświetleń: 7315
Ocena:
Twoja ocena: 12345