Szczegóły dotyczące w/w szkolenia znajdują się pod podanym linkiem: http://caz.zator.pl/szkolenia-z-zakresu-schematow-dotacyjnych-na-rozpoczecie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-n.html

Oprócz tego, Zatorska Agencja Rozwoju organizuje także bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia pt. Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy oraz  Biznesplan.
Szczegóły dotyczące obu szkoleń znajdują się pod linkiem:
http://caz.zator.pl/bezplatne-szkolenia-z-zakresu-przedsiebiorczosci-n.html