Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku przestrzegania
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. z
2010r. nr 207 poz. 1370).

Informacje na ten temat dostępne są również na stronie www.piw.oswiecim.pl Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. (pobierz pdf)

Warunki uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. (pobierz pdf)

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii. (pobierz pdf)