Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.)  Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości,  który obejmuje: części działek nr 169/14, nr 92/3 przeznaczonych do wydzierżawienia, oraz działkę nr 693/15 przeznaczoną do przekazania w użytkowanie, stanowiące własnością Gminy Polanka Wielka.