Szkolenia z wypełniania wniosków o dotacje
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno- Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Trwa nabór wniosków, zapraszamy na szkolenia.
Przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość..”