Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
 o wyłożeniu do publicznego wglądu
spisu  inwentaryzacyjnego


Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr XIX/114/2012 z dnia 30.10.2012r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 4/2013 oraz spis inwentaryzacyjny.

Ponadto Komisja  i n f o r m u j e,  że od 29.10.2013r. do 30.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następującej nieruchomości:
106/1 o pow. 0.0289 ha (zatoka autobusowa).

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. od 7.30 do 15.30
w pokoju nr 6.


Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

               (-)  Roman Dobrowolski