Stowarzyszenie Dolina Karpia zwraca się do mieszkańców obszaru Dolina Karpia – Gminy Polanka wielka z prośbą o wypełnienie ankiety.

Wypełniając tę ankietę, uczestniczą Państwo w rozwoju Doliny Karpia oraz tworzeniu systemu jej promocji poprzez produkty lokalne (produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych). Zebrane informacje są anonimowe i będą wykorzystane w procesie budowania marki lokalnej Doliny Karpia. W ramach tych prac powstanie znak promujący inicjatywy, produkty i usługi lokalne.

Ankieta powstała w ramach badania: Budowanie Marki Lokalnej Doliny Karpia finansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Ankieta dostępna jest na http://www.mieszkamwdoliniekarpia.mila.org.pl/home/

Ankiety należy wypełniać w wersji elektronicznej (dopuszcza się wypełnienie ankiety w wersji papierowej) Wypełnione ankiety należy przekazywać do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia w terminie do dnia 20.11.2013 roku