Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych
Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej
wydarzenie kulturalne, kulinarne oraz plastyka obrzędowa
 8 grudnia 2013 godz. 16.00