Polanka Wielka 18.11.2013r.

 

 

Wójt Gminy Polanka Wielka

 

 

  Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń.zm.)
– i n f o r m u j e –

 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61 w okresie od dnia 18.11.2013r. do dnia 09.12.2013 r.   zamieszczono wykaz nieruchomości oznaczonych nr działek : 1361/55 o pow. 944 m2 , 94/3 o pow.1139m2, 176/3 o pow. 300m2, 2443/38 pow.575m2,  53/8 i 54/2 o łącznej pow. 3585m2, stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, położnych w Polance Wielkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości.
Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Polanka Wielka pok.nr 6 w godz. od 8:00 do 15:30 lub tel.((033) 8488-008 wew.41).

 

Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura

(pobierz wykaz nieruchomości pdf)