Zarządzenie Nr  1/2014  Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 02.01.2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu  w 2014 roku.