Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I półrocze 2014 roku, w ramach limitu określonego na 2014 rok.

Wniosek należy złożyć w terminie :
od 1lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (
www.minrol.gov.pl).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.
Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.
We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.
Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 0,95 zł.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2014r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.