WÓJT GMINY POLANKA WIELKA


działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651z późń.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 30.01.2014r. do dnia 21.02.2014r. został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej tj.:
– część działki nr 2403/131o pow.1m2  przeznaczonej do wydzierżawienia pod posadowienie automatu z wkładami do zniczy.

    Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura

wykaz nieruchomości > pobierz pdf