Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, zameldowanych na terenie Gmin biorących udział
w Projekcie/KIK 14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej