W ramach akcji Szybki PIT  Urząd Skarbowy w Oświęcimiu  zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby Urzędu Skarbowego  przy ul. Plebańskiej 2 w celu wysłania zeznania drogą elektroniczną.

W każdą środę do czasu zakończenia akcji PIT, pracownicy Urzędu Skarbowego  w Oświęcimiu w godzinach od 7³º do 14ºº na Sali obsługi podatnika, stanowisko 10 /parter/ będą udzielać wsparcia przy wypełnianiu zeznań podatkowych drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy e-Deklaracje.

Podatnicy chcący wysłać zeznanie za 2013 rok drogą elektroniczną, powinni zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– informacje od płatników o uzyskanych dochodach za 2013 roku /PIT-11, PIT-11A,
  PIT-8C, PIT-40A, PIT-40/,

– kwotę przychodu z  zeznania za 2012 rok lub kopię zeznania za 2012 rok,

– nr PESEL dzieci – w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej,

– dokumenty potwierdzające odliczenie.


Podatnicy, którzy złożą w Urzędzie zeznanie  podatkowe w formie elektronicznej otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru, tj. dokument potwierdzający przyjęcie zeznania.