26 marca 2014 r. (środa) w godz. od 9:00 – 13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, pokój 215,  Państwowa Inspekcja Pracy udzielać będzie bezpłatnie porad prawnych w zakresie prawa pracy.

Zainteresowanych prosimy o telefoniczne ustalenie godziny udzielenia porady w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, tel. 33 842 49 07, 844 41 44.  

Dotychczasowa współpraca Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie polegała na prowadzeniu przez PIP seminariów w zakresie prawa pracy, przeznaczonych dla osób bezrobotnych, pracodawców,  mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Na prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pani Wiesławy  Drabek-Polek , Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wyraził zgodę na prowadzenie bezpłatnych porad prawnych przez Inspektora Pracy w 2014 r. 

Terminy porad prawnych w 2014 r. :
26 marca 2014 r.(środa) godz. 9:00 – 13:00, pokój Nr 215, PUP w Oświęcimiu,
25 czerwca 2014 r. (środa) godz. 9:00 – 13:00, pokój Nr 215, PUP w Oświęcimiu,
24 września 2014 r. (środa) godz. 9:00 – 13.00, pokój 215, PUP w Oświęcimiu. 

Zainteresowanych prosimy o telefoniczne ustalenie godziny porady. 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Oświęcim, 6 marca 2014 r.