W dniu 18 marca 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej
odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców z ulicy Zatorskiej,
Ogrodowej, Wspólnej i Łąkowej zainteresowanych
podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Licznie przybyłych Mieszkańców przywitał Wójt Gminy – Mariusz Figura i przedstawił  niezbędne informacje dot. indywidulanych przyłączy. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy,  przedstawiciele firm geodezyjnych oraz przedstawiciel firmy wykonawczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących indywidualnych przyłączy proszę o kontakt  z Panem Władysławem Dendys – Inspektorem Urzędu Gminy pod nr tel. 33 8488 008 w.38.

          Z up. Wójta
    /-/ Barbara Klęczar
         Sekretarz Gminy