w dniu 5 kwietnia br. ( sobota) w godzinach od 9:00-12:00
w Galerii handlowej „Niwa” w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich 1 oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury
w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 – I piętro – Sala Klubowa
pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu pomogą wypełnić i wysłać PIT za 2013 rok przez internet.


 

Urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

UWAGA !
W celu skorzystania z możliwości złożenia zeznania przez internet należy przygotować następujące dane:

  1. PESEL,
  2. NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  3. informacje od płatników ( np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40A) o uzyskanych dochodach w 2013 roku,
  4. kwotę przychodu z zeznania za 2012 rok lub kopię zeznania,
  5. nr pesel dzieci w przypadku odliczenia ulgi na dzieci,
  6. ustalone kwoty innych przysługujących odliczeń (lub dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków, które chcemy odliczyć),
  7. w przypadku darowizn – dane obdarowanego.


 
Podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe w formie elektronicznej otrzymają  Urzędowe Poświadczenie Odbioru.