Gmina Polanka Wielka po raz kolejny bierze udział w projekcie Województwa Małopolskiego pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu o wartości 7 890,00 zł, na jego realizację Województwo Małopolskie zabezpieczyło kwotę 2 260,00 zł, Gmina Polanka Wielka ze środków własnych – 5 515,00 zł oraz 115,00 zł pokryje Rada Rodziców

Koszty projektu obejmują: koszty wynajmu pływalni, koszty transportu dzieci oraz wynagrodzenie instruktorów.
Projekt skierowany jest do 24 uczniów Szkoły Podstawowej i obejmuje uczniów klas II. W ramach projektu zorganizowane są 2 kursy nauki pływania na krytej pływalni w Oświęcimiu.  Każdy kurs obejmuje 15 godzin nauki pływania w 12 osobowej grupie uczniów. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. W czasie transportu uczniów na pływalnię opiekę sprawują nauczyciele.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, daje szansę zdobycia umiejętności pływackich.
Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.