Zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2014 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po jego zakończeniu zaleca się:

  1. nie wchodzić na teren lasu,
  2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
  3. nie dotykać nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  1. kontakt zwierząt domowych ze szczepionka zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  2. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy  i w kagańcu.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Oświęcimiu.