działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651z późń.zm.)
informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 21.05.2014r. do dnia 12.06.2014r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zamiany tj.:
– działka nr 2937/2 o pow.140 m2 
– działka nr 2937/3 o pow.319 m2 

położonych w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.

    Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura

wykaz nieruchomości -> pobierz doc