Informujemy, że od 12 maja 2014 r. rozpoczęliśmy rekrutację osób chętnych do odbycia stażu dla młodzieży, a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”. Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.caz.zator.pl
w zakładce staże.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Operatora Staży:

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32 -640 Zator
Tel. 33 8412 215 wew. 43
e-mail: zar@zator.pl

oraz w

Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Polance Wielkiej
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka,
tel. 33 848 88 62
e-mail: polanka.wielka.caz@gmail.com