WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651z późń.zm.) informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 22 lipca 2014r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zamiany tj.:
– działka nr 3017/20 o pow.142 m2 
– działka nr 3017/21 o pow.169 m2 
– działka nr 3017/23 o pow.148 m2 
– działka nr 3017/24 o pow.216 m2 
– działka nr 3017/25 o pow.241 m2 

położonych w Polance Wielkiej w celu uregulowania ul. Ogrodowej.

  Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura 

 

pobierz wykaz pdf