Informujemy, że od dnia 21.07.2014 r. właściciele nieruchomości
składający nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bądź korektę  powinny to uczynić korzystając z nowych
druków.

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej
urzędu: www.polanka-wielka.pl w dziale gospodarka odpadami