Starostwo Powiatowe w Wadowicach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Piękno rzek Doliny Karpia”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie najpiękniejszych miejsc nad rzekami i potokami przepływającymi przez teren Doliny Karpia (gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator).

Termin przesyłania prac upływa 26 sierpnia 2014 r., a na zwycięzców czekają cenne nagrody (m.in. aparat fotograficzny, program do obróbki zdjęć, nagrody książkowe).
Wręczenie nagród i wystawa wyróżnionych fotografii odbędzie się 30 sierpnia 2014 r. (sobota) na terenie przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach  (ul. Dworska 9A) podczas organizowanego przez Powiat Wadowicki przedsięwzięcia pn. Razem nad Skawą – organizacja imprezy promującej dorobek i potencjał gmin Doliny Karpia.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania poniżej.