Półmetek  ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”

 
Po raz kolejny pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli
skarbowej sprawdzają czy handlowcy i usługodawcy realizujący sprzedaż
towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują obroty i kwoty podatku należnego na kasach rejestrujących.

  Celem akcji jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie roli paragonu w obrocie gospodarczym jak również budowanie przeświadczenia, że niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych w zakresie ewidencjonowania sprzedaży cechuje się dużym ryzykiem wykrycia i  grozi konsekwencjami finansowymi.


    Na osoby, które nie przestrzegają przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży oraz nie wydają paragonów nakładane są mandaty karne, w tym roku zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Dotyczy to szczególnie  nieuczciwych podatników, którzy mimo otrzymania kary w poprzednich edycjach akcji, nadal nie realizują swoich obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego.

    Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przez całe wakacje prowadzą obserwację podmiotów działających w zakresie usług handlowych, gastronomicznych, parkingowych oraz przewozu osób.
    
    Prowadzone działania przynoszą pozytywne efekty – w ubiegłym roku, do końca lipca nałożono  na niezdyscyplinowanych podatników aż 44 mandaty, w tym roku tylko 19.
Przedsiębiorcy, w zdecydowanej większości,  stosują się do zasad uczciwej konkurencji. Podatek należny ze sprzedaży towarów i usług  trafia do budżetu państwa a nie do oszustów.
Klienci dbają o swoje prawa – paragon jest  gwarancją prawa reklamacji wadliwego towaru bądź źle wykonanej usługi.

    Niemniej jednak  przed nami jeszcze dużo pracy w celu uzyskania całkowitego braku akceptacji społecznej dla podatników działających w szarej strefie jak również w celu wyeliminowania nieprawidłowych zachowań w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących.