Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących dotyczy już większości przedsiębiorców, a więc przypomina o niektórych obowiązkach z tym związanych:

na kasie rejestrującej powinna być zaewidencjonowana każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

wydrukowany paragon powinien być w każdym przypadku wydany nabywcy towaru lub usługi

paragon fiskalny winien być czytelny i zawierać wszystkie dane pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji

należy sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień

kasa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi technicznemu

Prosimy o zwrócenie uwagi na to czy Państwa pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi kas rejestrujących i wydawania nabywcom paragonów dokumentujących sprzedaż.

Prowadzona od kilku lat przez administrację podatkową w całej Polsce akcja „Weź Paragon” koordynowana jest przez Ministerstwo Finansów i od tego roku staje się stałym zadaniem służb skarbowych, realizowanym nie tylko w okresie wakacji i ferii zimowych. Pracownicy organów podatkowych dokonują kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących i wydawania paragonów fiskalnych, również poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne od pracy.

Należy zwrócić uwagę, że niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania całości lub części obrotu i kwot podatku przy pomocy kasy rejestrującej wpływa nie tylko na zaniżenie odprowadzanego do budżetu państwa podatku, ale także na wysokość i formę płaconego przez podatnika podatku dochodowego.

Działania administracji podatkowej w tym zakresie służą zatem zmniejszeniu „szarej strefy”, ale jednocześnie chronią interesy konsumentów – nabywców towarów i usług, dla których paragon jest niezbędny w celu dochodzenia swych praw. Działania te są również prowadzone w interesie rzetelnych przedsiębiorców, gdyż brak ewidencjowania sprzedaży na kasie narusza zasady uczciwej konkurencji.
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu