W ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania we wtorek 7 października ogodz. 10 na terenie gminy Polanka Wielka odbedzie się sprawdzenie działania systemu syren alarmowych.

Testowany będzie alarm o skażeniach. Mieszkańcy najpierw usłyszą trzyminutowy dźwięk syren o różnym natężeniu dźwięku (oznacza to ogłoszenie alarmu o skażeniach). Po tym nastąpi trzyminutowy sygnał ciągły (o stałym natężeniu dźwięku), co oznacza odwołanie alarmu.

 
Zdzisław Nikliborc
Inspektor UG