Z dniem 8 października 2014 r. istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem platformy ePUAP.