Gminy Polanka Wielka
na
SPOTKANIE INFORMACYJNE
w dniu 26 października 2014 roku o godz. 12.00
w Sali Gminnego Centrum Kultury