F. H. U. BIODATA  Michał Kocik                                     Woźniczna 4, 33-171 Pleśna

F.H.U. BIODATA ,wykonująca na zlecenie Starosty Powiatowego w Oświęcimiu, Uproszczone Plany Urządzenia Lasu osób fizycznych,

informuje:

iż zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28.09.1991 r , Od dnia 20.10.2014 do dnia 20.12.2014  jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Polanka Wielka – pokój 15  Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla właścicieli lasów prywatnych z terenu wsi:

Polanka Wielka

Uwagi i zastrzeżenia do projektu planu można składać w terminie do 30 dni od daty wyłożenia planu w Urzędzie Gminy
Równocześnie informujemy iż w dniu 20 Listopada 2014 możliwe będą konsultacje oraz rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń właścicieli lasów w z pracownikiem firmy BIODATA w godzinach 8.30-12.00 w miejscowym Urzędzie Gminy oraz od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Osiek.