Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.518 z późń.zm.)  Wójt Gminy Polanka Wielka informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 13.11.2014r. do dnia  05.12.2014 r.   został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na kolejny okres do 3 lat tj.:

– część działki nr 2403/131 o pow.1 m2 
– część działki nr 169/14 o pow. 1 m2
– część działki nr  92/3 o pow. 1 m2
– część działki nr 176/3 o pow. 300 m2  
– część działki nr 1398/8 o pow. 6600 m2
– działka nr 1361/55 o pow. 944 m2
– działka nr 2443/38 o pow. 575 m2
– działka nr 53/8 o pow. 3187 m2
– działka nr 54/2 o pow. 398 m2
– działka nr 94/3 o pow. 1139 m2

położonych na terenie gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura

(Pobierz wykaz)