Zapraszamy
mieszkańców gminy Polanka Wielka na bezpłatne, indywidualne konsultacje
dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich. Konsultacje 
skierowane są  do  wszystkich mieszkańców,  w  tym osób fizycznych i
przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i
wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Konsultacje odbędą się 19 grudnia 2014 r. (tj. piątek) w godzinach 9.00 – 11.30 w Sali Sesyjnej (I piętro) Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:

założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

środki dostępne w ramach funduszy 2007-2013,

fundusze zwrotne na założenie działalności gospodarczej,

finansowanie kursów/ szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych

Doradztwo będzie prowadzone przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.
ul. Grunwaldzka 5 32-500 Chrzanów
Tel.: (32) 627 23 10, 627 23 11
Fax.: (32) 627 23 12
E-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
www.fundusze.malopolska.pl

Działalność Sieci PIFE w Małopolsce współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.