W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Polanka Wielka, od dnia 12 grudnia bieżącego roku podczas odbioru odpadów komunalnych dotychczasowa firma wykonująca usługi odbioru odpadów komunalnych będzie zbierała pojemniki przez nią dostarczone. Jednocześnie informujemy, że nowa firma „Empol” dostarczy niezwłocznie nowe pojemniki na odpady komunalne.

Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.