W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w kwartalniku „Polanin” nr 4/2014r.  na stronie 3  (w materiale dot.  władz i struktury Gminy Polanka Wielka) informuję , co następuje:


Sprostowanie

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w kwartalniku „Polanin” nr 4/2014r.  na stronie 3  (w materiale dot.  władz i struktury Gminy Polanka Wielka) informuję , co następuje:

 

Nieprawdą jest stwierdzenie, że funkcję sekretarza Gminy pełni Pani Aneta Zemła.

Przepraszam czytelników za wprowadzenie w błąd.

Jednocześnie informuję, że pomyłka ta nastąpiła w wyniku mojej nadinterpretacji materiałów zamieszczonych na stronie  internetowej gminy.  Przekazuję do wiadomości publicznej informację pozyskaną od Pana Wójta Grzegorza Gałgana, iż osoba pełniąca dotychczas funkcję Sekretarza Gminy przebywa na urlopie macierzyńskim, a jej obowiązki przejęła powołana na stanowisko Zastępcy Wójta – Pani Urszula Potoczny.

 

Redaktor Naczelna kwartalnika „Polanin”  – Ewelina Prus-Bizoń