Informujemy, że w styczniu 2015 roku komunikacja zbiorowa na terenie gminy będzie odbywać się wegług dotychczasowych rozkładów jazdy.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

                                                                                   Wójt

                                                                           /-/ Grzegorz Gałgan