1.      Na drodze wojewódzkiej nr 949 od Przeciszowa do Osieka (ul. Zatorska, ul. Długa) przez firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762 oraz 660 707 958

2.      Na drogach powiatowych (ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Słoneczna) przez firmę: ZBI Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów, Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. Nr: (33) 844 89 80;

3.      Na drogach gminnych i wewnętrznych (pozostałe ulice) Kółko Rolnicze Polanka Wielka, nr tel. dyżurnego 518 600 888.